bij het scheepvaartmuseum

bij het scheepvaartmuseum
Als schipper van het V.O.C. schip de Amsterdam

donderdag 18 oktober 2018

Onze tijd op de MS Zuiderzee 1985–1986 deel 3 - Steenkool (vetkool) van Cardiff Bristol kanaal naar Duisburg aan de RijnDeel 3 van 6Bristol kanaal


Na gelost te zijn op de The Scilly’s ging de Zuiderzee in ballast naar Cardiff aan het Bristol kanaal. Hier kolen laden voor Duisburg.
Na het lossen van de kolen in Duisburg ruimen wassen.
Onze nieuwe orders waren: 'U hoeft het schip niet te verhalen, de lading wordt met lichters aangevoerd.'
Het zou weer teeltaarde zijn, deze keer afkomstig uit het Roergebied en wederom bestemming The Scilly’s.

Vrijdag 13 december in Duisburg
De lichters waren in de nacht langszij gekomen. Even voor aanvang van het laden verscheen er een actiegroep op de kade. Ze overhandigden mij een monster met een analyserapport. Het was goed vervuilde aarde, dit gaven de analyses aan.
Het laden was al in volle gang.
'Stuurman, laat het laden maar weer stoppen en sluit de ruimen. Geen huidcontact met de lading. Ik ga de wal op om de bevrachting in Haren Ems van dit voorval op de hoogte te brengen.'
Daar zei men: 'Het is niet ons probleem Kapitein, u en wij verschepen teeltaarde, kijk de telex aan u betreffende de reisinformatie er maar op na. Dus ga maar door met laden voordat u en wij een claim aan onze broek krijgen.'
'Wel heren, die teeltaarde mag je niet zonder beschermende kleding benaderen, laat staan ermee in contact komen. Dus het ruim is nu al vervuild en wie wil deze boot nog beladen na deze vracht? Ik zie vanuit het raam van waar ik u bel dat er hekken op de kade worden gezet door mannen in witte pakken.'
'We gaan bellen met de verscheper Kapitein, deze is tevens de verkoper van de lading, maar laat de ruimen maar dicht. Bel ons over een uur terug.'
Dat deed ik. Het was vrijdagmiddag.
Van de havenautoriteiten mocht niemand binnen de afzetting komen.
Het tweede telefoongesprek met de bevrachting: 'Ja Kapitein, in de overeenkomst met ons staat teeltaarde, op de Bill of Loding (vrachtbrief) voor u staat aarde, we mogen de actievoerders bedanken. Oh ja, mevrouw Goldappel en mevrouw Meppellink zijn om acht uur vanavond op het 'Hauptbahnhof', zij weten de ligplaats van het schip.
Als u personeelszaken in Emmen zou willen bellen.'
De boodschap vandaar uit was dat dit wel eens een lange aangelegenheid zou kunnen worden: 'Laat de bemanning maar even met verlof gaan. Houd een stuurman en de Wtk aan boord. U blijft ook aan boord. Zou mevrouw Goldappel weer als kok willen varen dan kan kok Leo gelijk met verlof. Mevrouw Meppelink mag u als machinekamerhulp op de monsterrol zetten, dan is zij ook verzekerd als er iets gebeurt aan boord. Een prettig weekend.'

Maandag
In de loop van de ochtend met de bevrachting gebeld, de vervuilde aarde zou weer teruggaan in de lichter waar het mee was aangevoerd.
'Kapitein onze verzekering handelt dit akkefietje af, ze komen in de loop van de dag aan boord. 
Graag van u de tijden vanaf dat de lichters langszij waren enzovoort. Zo gauw er iets bekend is over het lossen krijgt u van ons een telex. Het schoonmaken van de ruimen en het opnieuw in de verf zetten wordt ter plekke door een classificeringsbedrijf gedaan. Dan volgt er een keuring van de ruimen. U mag onder geen beding het schip verhalen of wat men u ook maar wil laten doen tot nader order van onze zijde. Wij gaan op zoek voor nieuwe lading.
Dinsdag 17 december
De bemanning was weer aan boord.
Woensdagochtend begon men met het lossen, twee uur later was het ruim weer leeg. Het schoonmaken kon beginnen met water uit de Rijn, het vervuilde water ging wel netjes in tankwagens. Al deze dagen hadden er steeds 2 actievoerders op de kade gestaan. Zij waren door de meiden van eten en drinken voorzien.


Recht zo die gaat!

F.L..Woodleg